Helicobacter pylori należy do Gram-ujemnych pałeczek zasiedlających błonę śluzową żołądka. Bakteria występuje powszechnie w przedodźwiernikowej części żołądka człowieka i jest główną sprawczynią jego stanów zapalnych. Przyczynia się również do rozwoju choroby wrzodowej, a przewlekła infekcja może być czynnikiem kancerogennym, odpowiadając za powstawanie raka żołądka oraz chorób nowotworowych w obrębie okolicznych węzłów chłonnych. Niedawno potwierdzono także przypuszczenia o związku pomiędzy zakażeniem Helicobacter pylori a rozwojem choroby Alzheimera.

Helicobacter pylori - bakteria niebezpieczna dla mózgu ludzkiego

Rolę Helicobacter pylori w rozwoju schorzeń o podłożu neurologicznym podejrzewano już od dawna. Badania laboratoryjne wskazywały, że bakteria ma zdolność przedostawania się do mózgu ludzkiego i wyrządzania w ośrodkowym układzie nerwowym nieodwracalnych zniszczeń w postaci uszkodzenia neuronów.

Najnowsze badania, spośród których na szczególną uwagę zasługują analizy wykonane przez zespół doświadczonych naukowców z akademickiego ośrodka w Montrealu, potwierdzają te domniemania. Specjaliści w dziedzinie neurologii, bazując na grupie badawczej kilku milionów osób, spostrzegli zwiększoną częstotliwość występowania degeneracyjnych schorzeń mózgu u pacjentów zakażonych Helicobacter pylori.

Dlaczego odkrycie zależności pomiędzy Helicobacter pylori a rozwojem choroby Alzheimera jest tak istotne?

Waga odkrycia, że pomiędzy rozwojem choroby Alzheimera a zakażeniem Helicobacter pylori istnieje ścisły związek, jest szczególnie istotna, zważywszy na częstość występowania patogenu wśród społeczeństw naszej planety. Szacunkowo przyjmuje się, że zakażenie bakterią dotyczy około połowy populacji Ziemi. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie występowania bakterii na różnych szerokościach geograficznych, w przypadku Polski jest to problem jeszcze większy. O ile w krajach rozwijających się populacja zakażonych oscyluje w granicach 30%, w państwach o wyższym poziomie życia (do grona których zalicza się również Polska) odsetek zakażeń jest ponad dwukrotnie większy.

Jakie grupy zakażonych są najbardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera?

Ryzyka rozwoju choroby Alzheimera u osób zakażonych Helicobacter pylori nie należy demonizować. Jest ono większe niż w populacji ogólnej, ale ciągle można je określić jako umiarkowane. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że u nosicieli patogenu wzrasta ono o jedenaście punktów procentowych. Wartość maksymalną osiąga zaś po upływie około dekady od zakażenia bakterią. Na wystąpienie objawów demencji szczególnie narażone są osoby po pięćdziesiątym roku życia, a ryzyko choroby rośnie wraz z wiekiem. To istotna obserwacja, zważywszy na postępujący proces starzenia się społeczeństw Zachodu.

Jak można zapobiec chorobie Alzheimera występującej na podłożu zakażenia Helicobacter pylori?

Jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby Alzheimera u osób zakażonych Helicobacter pylori jest wczesna diagnostyka oraz leczenie zmierzające do usunięcia tego patogenu z organizmu człowieka. Skutecznym, choć inwazyjnym sposobem na wykrycie aktywnego zakażenia, jest pobranie do badań wycinka ściany żołądka w trakcie gastroskopii. Opcję dla tej metody stanowi możliwe do wykonania we własnym zakresie badanie na Helicobacter pylori - test jest dostępny w każdej aptece. Producenci farmaceutyków oferują testy wykrywające przeciwciała w krwi, a także służące do oznaczania antygenów Helicobacter pylori w próbce kału.

https://shilla.pl/blog/strzodowie-okulistyka-dobierz-okulary-dla-siebie